• napis

 • Menu

  Informacja o danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych w Kościele

  W dniu 25 maja wchodzi w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W związku z tym informujemy, że Kościół przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, korzystając z autonomii oraz niezależności gwarantowanej Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

  Obowiązki związane z prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych przez Kościół spoczywają:
  1) w Kościele – na Prezbiterze Naczelnym lub osobie przez niego wyznaczo­nej;
  2) w poszczególnych Zborach – na Pastorach Przełożonych lub osobach przez nich wyznaczonych;
  3) w pozostałych jednostkach organizacyjnych Kościoła – na dyrektorach, rektorach, przełożonych tych jednostek lub osobach przez nich wyznaczonych.

  Nadzór nad prawidłowością ochrony danych osobowych powierzony został niezależnemu organowi jakim jest Komisarz Ochrony Danych Osobowych.

  W sprawie skarg, zgłaszania jakichkolwiek uwag można się kontaktować z Komisarzem Ochrony Danych Osobowych pod adres e-mail: lub pod nr tel.: 22 844 06 25