• napis

  • Menu

    Modlitwa za prześladowany Kościół

    PRZEŚLADOWANI CHRZEŚCIJANIE POTRZEBUJĄ NASZEJ MODLITWY

    Dołączmy się do Międzynarodowego Dnia Modlitwy za Prześladowany Kościół! Odbędzie się on w naszym kraju 17 listopada 2019r. Tym razem pragniemy szczególnie modlić się za chrześcijan w Chinach i Nigerii. Na stronie Misji Open Doors możesz dowiedzieć się więcej o tych krajach: LINK.

    Zapraszamy do wspólnej modlitwy na nabożeństwach w Społeczności Chrześcijańskiej i w domach.