• napis

 • Menu

  DNA Cz_5: Zaangażowani

  22 October 2017 (Nabożeństwo niedzielne) Cytat biblijny: 1 List Piotra 2, 9-10 | Pastor Zbyszek [...]

  DNA Cz_4: Misyjni

  15 October 2017 (Nabożeństwo niedzielne) Cytat biblijny: Ewangelia Mateusza 9,36-38 | Pastor Zbyszek [...]

  DNA Cz_3: Wielopokoleniowi

  24 September 2017 (Nabożeństwo niedzielne) Cytat biblijny: List do Galacjan 3, 26-28 | Pastor Zbyszek [...]

  DNA Cz_2: Przyjaźni

  17 September 2017 (Nabożeństwo niedzielne) Cytat biblijny: List do Efezjan 1, 5-6 | Pastor Zbyszek [...]

  DNA Cz_1: Wierni

  10 September 2017 (Nabożeństwo niedzielne) Cytat biblijny: 2 List do Tymoteusza 4, 2-4 | Pastor Zbyszek [...]

  Zaufanie

  Zaufanie

  3 September 2017 (Nabożeństwo niedzielne) Cytat biblijny: 2 List do Koryntian 1, 19-20 | Pastor Zbyszek [...]

  ← Starsze wpisy