• napis

 • Menu
  Jeśli chcesz być doskonały

  Jeśli chcesz być doskonały

  13 August 2017 (Nabożeństwo niedzielne) Cytat biblijny: Ewangelia Mateusza 19, 16-22 | Pastor Rafał SadowskiSeria: [...]

  Jeśli macie wiarę

  Jeśli macie wiarę

  23 July 2017 (Nabożeństwo niedzielne) Cytat biblijny: Ewangelia Mateusza 21, 18-22 | Zdzisław MiaraSeria: [...]

  Jeśli ktoś jest w Chrystusie

  Jeśli ktoś jest w Chrystusie

  9 July 2017 (Nabożeństwo niedzielne) Cytat biblijny: 2 List do Koryntian 5,11-20 | Pastor Rafał SadowskiSeria: [...]

  Jeśli wyznajemy grzechy

  Jeśli wyznajemy grzechy

  2 July 2017 (Nabożeństwo niedzielne) Cytat biblijny: 1 List Jana 1,5 - 2,2 | Pastor Kazimierz BarczukSeria: [...]

  Jeśli Bóg z nami

  25 June 2017 (Nabożeństwo niedzielne) Cytat biblijny: List do Rzymian 8, 31-38 | Marek PaśnikSeria: [...]