• napis

 • Menu

  Kazania

        

  Całym sercem Cz_1: Boże Kryterium

  7 stycznia 2018 ()

  Cytat biblijny: 1 Księga Samuela 16,1-13 |

  Seria:

  Wyzwanie na nowy rok

  31 grudnia 2017 ()

  Cytat biblijny: Księga Jozuego 23,1-24.28 |

  W drodze po szacunek

  5 listopada 2017 ()

  Cytat biblijny: List do Rzymian 12,10 |