• napis

 • Menu

  Kazania

        

  DNA Cz_2: Przyjaźni

  17 września 2017 ()

  Cytat biblijny: List do Efezjan 1, 5-6 |

  Seria:

  DNA Cz_1: Wierni

  10 września 2017 ()

  Cytat biblijny: 2 List do Tymoteusza 4, 2-4 |

  Seria:

  Zaufanie

  3 września 2017 ()

  Cytat biblijny: 2 List do Koryntian 1, 19-20 |

  Jeśli kto spożywać będzie ten chleb

  28 sierpnia 2017 ()

  Cytat biblijny: Ewangelia Jana 6, 32-59 |

  Seria:

  Jeśli wypełnicie moje przykazania

  20 sierpnia 2017 ()

  Cytat biblijny: Ewangelia Jana 15, 1-17 |

  Seria:

  Jeśli chcesz być doskonały

  RAFAŁ SADOWSKI

  13 sierpnia 2017 ()

  Cytat biblijny: Ewangelia Mateusza 19, 16-22 |

  Seria:

  Jeśli się kto nie narodzi na nowo

  6 sierpnia 2017 ()

  Cytat biblijny: Ewangelia Jana 3, 1-13 |

  Seria:

  Jeśli ktoś chce pójść za mną

  30 lipca 2017 ()

  Cytat biblijny: Ewangelia Łukasza 9, 23-27 |

  Seria:

  Jeśli macie wiarę

  23 lipca 2017 ()

  Cytat biblijny: Ewangelia Mateusza 21, 18-22 |

  Seria:

  Jeśli ktoś chce być pierwszy

  16 lipca 2017 ()

  Cytat biblijny: Ewangelia Marka 9, 33-37 |

  Seria: