• Menu

    SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW

    26 listopada o godz. 18.oo o (kaplica na Mokotowie), odbędzie się spotkanie członków i sympatyków Społeczności Chrześcijańskiej Puławska. Chcemy by także te spotkania, były wyrazem zdrowej kultury naszego Kościoła. Dlatego pracujemy nad nową formą spotkań członkowskich, aby były bardziej zachęcające i konstruktywne.

    Na spotkaniu będziemy rozmawiać o Kulturze Kościoła, poruszymy też kilka kluczowych kwestii dla naszej społeczności. Obecność każdego z nas jest niezwykle ważna, ponieważ razem współtworzymy Kościół, dlatego zapraszamy do udziału.