• Menu

  PLAN CZYTANIA BIBLII – GRUDZIEŃ 2023

  Adwent to nie tylko okres przygotowań materialnych, ale również duchowego wzrostu. To czas, aby się zatrzymać, wyciszyć i skupić na prawdziwym sensie Bożego Narodzenia.
  Zachęcamy wszystkich do podjęcia wyzwania z Planem Czytania Biblii – Grudzień 2023.
  Niech czytanie Pisma Świętego stanie się dla ciebie specjalnym rytuałem, który wprowadzi cię w prawdziwy kontekst Bożego narodzenia.
  PLAN CZYTANIA BIBLII – GRUDZIEŃ 2023
  3 grudnia – Ks. Rodzaju 3,9-15
  4 grudnia – 2 Księga Samuela 7,12-16
  5 grudnia – Ks. Izajasza 2,2-5
  6 grudnia – Ks. Izajasza 9,1-6
  7 grudnia – Ks. Izajasza 11,1-9
  8 grudnia – Ks. Izajasza 40,1-11
  9 grudnia – Ks. Izajasza 61,1-4
  10 grudnia – Ew. Mateusza 11,2-10
  11 grudnia – Ks. Daniela 7,13-14
  12 grudnia – List do Galacjan 4,4-7
  13 grudnia – List do Rzymian 13,11-14
  14 grudnia – 1 List do Tesaloniczan 5,1-11
  15 grudnia – List do Rzymian 15,4-13
  16 grudnia – List do Kolosan 1,15-20
  17 grudnia – 2 List Piotra 3,3-13
  18 grudnia – Ks. Jeremiasza 33,14-16
  19 grudnia – Ks. Micheasza 5,1-4
  20 grudnia – Ew. Jana 1,1-14
  21 grudnia – Ew. Łukasza 1,26-38
  22 grudnia – Ewangelia Łukasza 1,39-56
  23 grudnia – Ew. Mateusza 1,18-25
  24 grudnia – Ew. Łukasza 2,1-20
  25 grudnia – Ew. Łukasza 2,22-40
  26 grudnia – Ew. Łukasza Ew. Mateusza 2,1-12
  27 grudnia – List do Filipian 2,5-10
  28 grudnia – List do Tytusa 3,4-8
  29 grudnia – Ks. Objawienia 2,12-18
  30 grudnia – Ks. Objawienia 5,1-14
  31 grudnia – Ks. Objawienia 7,9-12
  Znajdź Czas na Codzienną Lekcję: W tym zabieganym okresie adwentowym znajdź codzienny moment na czytanie Biblii. To może być chwilka przy porannej kawie, wieczorem przed snem lub w trakcie przerwy w pracy. Choćby krótka lektura Pisma Świętego może oświetlić twój dzień i naprowadzić na duchowe refleksje.
  Rozważaj Słowo Boże: Niech czytanie Biblii nie będzie jedynie mechanicznym odczytywaniem tekstu, ale czasem prawdziwej refleksji. Rozważaj, jakie znaczenie mają słowa dla twojego życia.
  Zadawaj sobie pytania: Jakie przesłanie przynosi mi ten fragment w kontekście adwentowego oczekiwania?
  Włącz Rodzinę: Jeśli masz rodzinę, podziel się z nimi codzienną dawką Słowa Bożego. Może to stać się pięknym adwentowym rytuałem dla całej rodziny, zbliżając was do siebie i do Boga.