• Menu

    Coffee House

    coffee houseTeen Challenge, to chrześcijańska misja społeczna. W Polsce prowadzi ośrodki resocjalizacji, hotele, punkty konsultacyjne oraz tzw. Coffee House. Jeden z nich działa od listopada 2007 r. przy naszej Społeczności Chrześcijańskiej Puławska.  Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 18.00-20.00 przy ul. Magazynowej 14.
    Służba w Coffee House polega na aktywnym docieraniu do ludzi uzależnionych w ich własnych środowiskach, w domach, na ulicach, na dworcach. To również organizowane przynajmniej raz na tydzień spotkania, aby rozmawiać z osobami uzależnionymi, budować z nimi przyjazne relacje i dzielić się z nimi Dobrą Nowiną. Coffee House poprzez swoje działania wprowadza wszystkich zainteresowanych w proces duchowej przemiany, wspomaga ten proces poprzez głoszenie Słowa Bożego, modlitwę i społeczność. Ma na uwadze również potrzebę budowania motywacji do leczenia z uzależnienia oraz pomoc w kierowaniu osób walczących z nałogiem do stosownych ośrodków.
    Naszym marzeniem jest, aby przy każdym zborze funkcjonował Coffee House, który stanie się pomostem między Kościołem a ulicą, tak, aby każdy miał szansę przybliżyć się do Jezusa i odzyskać zdrowie.


    Jeżeli czujesz, że Bóg położył Ci na sercu taką służbę, chciałbyś dołączyć do naszego zespołu, skontaktuj się z Dariuszem Leśniewskim, tel. 784448209.