• Menu

  Dla młodzieży


  Młoda Generacja
     to służba przeznaczona dla uczniów 7 klasy szkoły podstawowej, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jej naczelnym celem i misją jest kształtowanie młodych ludzi na dojrzałych uczniów Jezusa Chrystusa.


  Spotkania odbywają się w każdą sobotę, między 17:00-19:00 w Kaplicy Społeczności
  Chrześcijańskiej “Puławska” przy ul. Puławskiej 114.   Formuła spotkań:

  • budowanie wspólnoty przez spędzanie czasu razem na rozmowach i wspólnej zabawie

  • uwielbienie przez muzykę, śpiew i modlitwę

  • komunikowanie Bożego Słowa poprzez: studium w małych grupach

  Ocena z religii: Spotkania Młodej Generacji odbywają się w ramach Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego, pozwalając na otrzymywanie oceny z religii wszystkim osobom, które zgłoszą się i wypełnią odpowiednie dokumenty. Osoby, które nie potrzebują oceny, również są mile widziane.

  MB na FB!

   Duszpasterstwo Młodego Pokolenia
  Kyle Duba
  tel. 503 525 076