• napis

 • Menu

  Działania pomocowe

  DZIAŁANIA POMOCOWE

  Siostry, bracia, mamy pewność, że kiedy cały kraj podejmuje ogromny wysiłek ograniczenia zasięgu i skutków zagrożenia epidemiologicznego, naszą odpowiedzialnością jako Kościoła jest w tym wysiłku uczestniczyć i pomagać. Bądźmy razem w tym czasie nowych wyzwań i nowych możliwości!

  Chcemy też mieć pewność, że w takim czasie nikt z nas nie pozostanie sam. Dlatego, zachowując czujność i obserwując rozwój wydarzeń, nie rezygnujemy z potrzebnej opieki duszpasterskiej, jeśli tylko jest to możliwe. Dlatego prosimy wszystkich, którzy mogą w najbliższych dniach znaleźć się w sytuacji wymagającej szczególnego wsparcia (np. zrobienie zakupów), o kontakt PRZEZ INTERNET ORAZ TELEFONICZNIE:

  koordynator – pastor Lesław Juszczyszyn tel. 603 444 854
  wsparcie – Łukasz Wnuk tel. 694 446 052

  Prosimy o pomoc wolontariuszy, którzy będą zdolni dokonać zakupów i dostarczyć pomoc medyczną lub żywnościową potrzebującym naszym braciom. Swoją gotowość zgłaszajcie do naszego biura lub bezpośrednio do Koordynatora działań pomocowych.