• napis

 • Menu

  Konto Bankowe

  Darowizny można wpłacać na konto:

  Społeczność Chrześcijańska „Puławska”
  Puławska 114, 02-620 Warszawa
  Bank PeKao S.A. VIII o/W-wa

  Nr konta: 86 1240 1112 1111 0000 0164 4843

  Fundusz nowej lokalizacji SCh „Puławska”
  Trwają przygotowania do otwarcia drugiej lokalizacji naszej Społeczności. Otworzyliśmy specjalne subkonto, by gromadzić fundusze na ten projekt.

  Nr konta: 71 1240 6410 1111 0010 6194 3446

  Konto służby Wokół Kobiety:
  Społeczność Chrześcijańska „Puławska”
  Puławska 114, 02-620 Warszawa

  Nr konta: 18 1240 1112 1111 0010 3066 9403
  Tytułem: WOKÓŁ KOBIETY

  „Dobro Czynić” Misja Charytatywna Kościoła Chrystusowego w RP
  Organizacja Pożytku Publicznego – KRS 0000253759
  Puławska 114/4, 02-620 Warszawa

  Nr konta: 43 1240 1112 1111 0010 0977 0400