• Menu

  Misja i Cele

  Przybliżać ludzi do Chrystusa 

   
  Jezus Chrystus powiedział:
  “Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej.
  Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.” Ew. Mateusza 22:37-39
   
   “Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna,
  i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.”  Ew. Mateusza 28:19-20
   

  Kościół Społeczność Chrześcijańska “Puławska” istnieje, by Przybliżać ludzi do Chrystusa.

  Naszym zadaniem jest: Przyjmować wszystkich, by poznawali Jezusa i stawali się członkami Bożej rodziny, przygotowywać wierzących do dojrzałości na podobieństwo Chrystusa, przemieniać świat służąc swoimi darami i opowiadając o Bogu, aby tym wszystkim wywyższyć Jego Imię.