• Menu

    O nas

    log_schSpołeczność Chrześcijańska to Kościół, który istnieje by przybliżać ludzi do Chrystusa.

    Społeczność – ponieważ w tym słowie zawiera się istota Kościoła, który jest wspólnotą z Chrystusem i innymi ludźmi. Chrześcijańska – ponieważ chcemy, aby nasza nazwa utożsamiała nas z osobą Jezusa Chrystusa. W Warszawie działamy od 1948 roku i należymy do wielkiej rodziny ewangelicznych kościołów poreformacyjnych. Organizacyjnie stanowimy część Kościoła Chrystusowego. Jeżeli chciałbyś poznać historię naszego zboru, zapraszamy na stronę www.chrystusowi.pl.

    Podstawowe zasady wiary czerpiemy z apostolskiej tradycji Nowego Testamentu wspólnej dla większości kościołów chrześcijańskich. Nie uważamy się za chrześcijan lepszych od innych, raczej za takich, którzy przekonali się, że naśladowanie Chrystusa to coś więcej, niż porządne życie i tradycyjna religijność. Nasze motto: Wierni Bogu, przyjaźni ludziom, oddani Ewangelii  wskazuje na wartości uznawane przez nas za naczelne.

    Społeczność Chrześcijańska “Puławska” jest umieszczona w rejestrze Kościołów i innych związków wyznaniowych w dziale “A” poz. 24