• Menu

  Pozostałe służby

    bibliotekaBiblioteka

  Zapraszamy do biblioteki, która w swoich zasobach posiada wiele pozycji pomagających pogłębiać wiarę chrześcijańską:

  • książki (komentarze biblijne, powieści, poradniki, rozważania),
  • kasety wideo (filmy dokumentalne i fabularne, programy, konferencje i wydarzenia z życia Społeczności Chrześcijańskiej).

  Biblioteka czynna jest w każdą niedzielę po nabożeństwach


  więziennaSłużba więzienna

  Od wielu lat prowadzimy regularną służbę wśród osadzonych w zakładach karnych województwa mazowieckiego. w ramach tej służby prowadzone są spotkania ewangelizacyjne, studia biblijne oraz porady duszpasterskie. Organizujemy też koncerty oraz spotkania z osobami, które mają więzienną przeszłość, ale narodziły się na nowo i wiodą zwycięskie życie.

  Kontakt:

  Bronisław Hury
  tel.: 501 048 178
  e-mail: