• Menu

  Kazania

  Drzewo rodzinne Cz_6: Wyzwalająca wiara

  Bible Text: List do Galacjan 4,4-7 | Preacher: Piotr Suchorolski | Series: Drzewo rodzinne

  Diagnoza Cz_5: Test odrodzenia

  Bible Text: 1 List Jana 2,28-3,10 | Preacher: Piotr Suchorolski | Series: Diagnoza

  W stronę Krzyża Cz_2: Jak brzmi werdykt?

  Bible Text: Ewangelia Mateusza 27,1-26 | Preacher: Piotr Suchorolski | Series: W stronę Krzyża

  Ostrzeżenie Abdiasza

  Bible Text: Księga Abdiasza | Preacher: Piotr Suchorolski

  Najważniejszy rozdział Biblii Cz_4: Wiara czy strach

  Bible Text: List do Rzymian 8,22-30 | Preacher: Piotr Suchorolski | Series: Najważniejszy rozdział Biblii

  Rozmawiając z Bogiem Cz_3: Modlitwa ocalonego

  Bible Text: Psalm 34 | Preacher: Piotr Suchorolski | Series: Rozmawiając z Bogiem

  Najwspanialszy Dzień jest nadal przed nami

  Bible Text: 1 List do Tesaloniczan 5,1-11 | Preacher: Piotr Suchorolski