• Menu

  Kazania

  Diagnoza Cz_4: Test wierności

  Bible Text: 1 List Jana 2,18-27 | Preacher: Pastor Rafał Sadowski | Series: Diagnoza

  Diagnoza Cz_2: Test prawdziwej więzi z Bogiem

  Bible Text: 1 Jana 1,5-2,2 | Preacher: Pastor Rafał Sadowski | Series: Diagnoza

  Bądźcie pełni Ducha! Święto zesłania Ducha Świętego

  Bible Text: Dzieje Apostolskie 2,1-8 | Preacher: Pastor Rafał Sadowski, Pastor Zbyszek Tarkowski

  W stronę Krzyża Cz_4: Spotkanie ze Zmartwychwstałym

  Bible Text: Ewangelia Łukasza 24,13-35 | Preacher: Pastor Rafał Sadowski | Series: W stronę Krzyża

  Życie z wizją końca

  Bible Text: 1 List Piotra 4,7-11 | Preacher: Pastor Rafał Sadowski

  Dwa oblicza pokusy

  Bible Text: Ew. Mateusza 4,1-11 | Preacher: Pastor Rafał Sadowski

  Obdarowani Cz_4: Dar pojednania

  Bible Text: List do Efezjan 2,11-22 | Preacher: Pastor Rafał Sadowski | Series: Obdarowani

  Obdarowani Cz_2: Dar pocieszenia

  Bible Text: 2 List do Koryntian 1:3-11 | Preacher: Pastor Rafał Sadowski | Series: Obdarowani

  ← Starsze wpisy