• Menu

  Kazania

  Zdrowa Społeczność

  Bible Text: List do Efezjan 4,1-32 | Preacher: Szymon Pietrzak

  Diagnoza Cz_7: Nie czekaj na miłość

  Bible Text: 1 List Jana 4,7-21 | Preacher: Szymon Pietrzak | Series: Diagnoza

  Diagnoza Cz_3: Walka Światła z ciemnością

  Bible Text: 1 List Jana 2,3-17 | Preacher: Szymon Pietrzak | Series: Diagnoza

  W stronę Krzyża Cz_1: Kiedy zajdziemy za daleko

  Bible Text: Ewangelia Mateusza 27,3-10 | Preacher: Szymon Pietrzak | Series: W stronę Krzyża

  No i co teraz?

  Bible Text: Ks. Aggeusza 1,1-2,17 | Preacher: Szymon Pietrzak

  Obdarowani Cz_5: Najcenniejszy Dar

  Bible Text: Ew. Łukasza 2,1-14 | Preacher: Szymon Pietrzak | Series: Obdarowani

  Rozmawiając z Bogiem Cz_5: Modlitwa opuszczonego

  Bible Text: Psalm 42 | Preacher: Szymon Pietrzak | Series: Rozmawiając z Bogiem

  Świat bez… Cz_5: Bez zmartwychwstania

  Bible Text: 1 List do Koryntian 15, 3-23 | Preacher: Pastor Rafał Sadowski, Pastor Zbyszek Tarkowski, Szymon Pietrzak | Seria: Świat bez…

  Historia o trudnej miłości

  Bible Text: Ewangelia Łukasza 10, 25-47 | Preacher: Szymon Pietrzak

  ← Starsze wpisy