• Menu

  Rada Starszych

  Na czele naszego Kościoła stoi Rada Starszych, w której skład, obok Pastora Przełożonego, wchodzą mężczyźni spełniający biblijne kryteria chrześcijańskiego przywódcy czyli najogólniej mówiąc, cieszących się opinią ludzi duchowo dojrzałych, kompetentnych w sprawach zarządzania i oddanych sprawie Społeczności Chrześcijańskiej „Puławska”.

  Zadaniem Rady jest troska o wszystkie sprawy dotyczące życia i służby Chrześcijańskiej Społeczności.

  Starsi jako:

  • biskupi” – czyli nadzorcy – nadzorują życie i służbę zboru. Wytyczają cele i pilnują ich realizacji, chronią przed zagrożeniami, odstępstwem, troszczą się o Zbór, pracowników i majątek zboru
  • prezbiterzy” – czyli starsi – dają przykład postępowania, rozsądzają sprawy sporne, dbają o dyscyplinę oraz o dobre imię Zboru.
  • pasterze” – dbają o pokarm dla stada, w miarę swoich możliwości nauczają, doradzają i towarzyszą członkom w codziennym życiu.

  O biblijnych wymaganiach wobec osób pełniących taką służbę czytamy w Nowym Testamencie:

   1 List do Tymoteusza 3, 1-7

   List do Tytusa 1,4-9

  Adres e-mail Rady Starszych to:

    W skład Rady Starszych wchodzą:

  zbyszek

   Zbigniew Tarkowski

  Pastor Przełożony

  KB  Kazimierz Barczuk
   dwulat Władysław Dwulat
  krzysztof Krzysztof Dziekoński
  1 Zdzisław Miara
          
  gp  Grzegorz Piwowar      
  mich sado   Michał Sadowski