• Menu

  Szkoła niedzielna


  ZAPISY DO SZKOŁY NIEDZIELNEJ i MŁODEJ GENERACJI

  Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (również klasy VII i VIII) na zajęcia Szkoły Niedzielnej organizowane podczas nabożeństw na Mokotowie i Ursynowie, a młodzież z klas VII i VIII oraz ze szkół ponadpodstawowych na zajęcia Młodej Generacji w soboty na Puławskiej o godz. 17.00.

  Zgłoszenia przyjmujemy poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem:

  https://forms.gle/rGTSuKXt6SHd39av5

  lub po nabożeństwach / spotkaniach Młodej Generacji u prowadzących zajęcia.


  Szkoła Niedzielna, przez niektórych pieszczotliwie zwana „Szkółką”, w Społeczności Chrześcijańskiej „Puławska” to niesamowite miejsce i czas, w którym wypełniamy jeden z podstawowych nakazów Jezusa Chrystusa :

  „Idźcie, więc i nauczajcie  wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego.

  Uczcie je zachowywać wszystko, co przykazałem” (Mat.28,19)

  Biblijna zasada jest prosta: każde pokolenie odpowiada za przekazanie wiary następnemu pokoleniu. To znaczy, że główna odpowiedzialność spoczywa na rodzicach, a rolą Kościoła jest wspieranie rodziców w tym wyzwaniu. Dlatego tworzymy  przestrzeń, w której dzieci i rodzice oraz wolontariusze zaangażowani w nauczanie szkoły niedzielnej i przedstawienia na Nabożeństwach Rodzinnych razem uczą się o Bogu.

  Nasza Szkoła Niedzielna  to miejsce, gdzie dzieci w swoich grupach wiekowych, pod okiem doświadczonych nauczycieli, odkrywają fascynujący świat historii biblijnych i co miesiąc uczą się nowej wartości. Szkoła Niedzielna to miejsce nauki, zabawy i szalonych aktywności, gdzie nikt nie może się nudzić !

  Celem Szkoły Niedzielnej jest:

  • przedstawienie, dzieciom i młodzieży uczestniczącej w zajęciach, Dobrej Nowiny na podstawie nauk płynących z Pisma Świętego
  • pomoc w rozwoju i pogłębianiu relacji z Bogiem
  • propagowanie zasad pedagogiki chrześcijańskiej

  Cele Szkoły Niedzielnej realizuje my poprzez:

  • organizowanie działań integrujących dzieci, rodziców i nauczycieli

  • organizowanie spotkań i szkoleń dla nauczycieli i rodziców

  • co niedzielne lekcje w ramach Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego. Dzieci podzielone są na  grupy wiekowe, w których prowadzone są  zajęcia dostosowane do odpowiedniego  etapu rozwoju emocjonalnego i poznawczego

  • angażowanie dzieci w działalność kościoła , poprzez uroczystości okolicznościowe, np. przedstawienia bożonarodzeniowe

  Nasi nauczyciele:

  To grupa wspaniałych i oddanych ludzi, z niezwykłym poświęceniem realizująca Wielki Nakaz Misyjny Chrystusa. Nauczyciele naszej Szkoły Niedzielnej myślą o swoich „szkółkowych dzieciach”, modlą się o nie, dbają o ich rozwój i wzrost duchowy, wspierają rodziców w wychowaniu.

  Pragniemy, aby każdy rodzic, zostawiający swoje dziecko pod opieką wspaniałych i oddanych nauczycieli, miał pewność, że dzieci otrzymają rzetelną wiedzę i solidną porcję miłości! Chcemy, aby każde spotkanie w niedzielnej klasie, wypełniło naszych podopiecznych Bożą obecnością i wzmocniło na cały tydzień.

  Zajęcia dla dzieci prowadzone są w różnych grupach wiekowych na obu nabożeństwach.

  Dzięki temu chcemy wspierać rozwój zdrowych chrześcijańskich rodzin, które nie tylko efektywnie będą przekazywać ewangelię następnemu pokoleniu, ale też zarażą swoją pasją inne rodziny.

  Jak mówi stare przysłowie: „Jeśli myślisz rok na przód, zasadź ryż. Jeśli myślisz dziesięć lat na przód, posadź drzewo. Jeśli myślisz sto lat naprzód… UCZ LUDZI”.  

  Punkt Katechetyczny

  Nasza Szkoła Niedzielna działa w ramach Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego. Działalność Punktu Katechetycznego oparta jest o przepisy oświatowe (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Każde dziecko szkolne uczestniczące na zajęcia Szkoły Niedzielnej ma możliwość otrzymania oceny semestralnej i końcowo rocznej. W związku z wymaganiami systemu oświaty wprowadziliśmy kryteria oceniania, co umożliwi nam na koniec roku szkolnego wystawienie dzieciom świadectw z oceną  z religii.

   Kryteria oceniania:

  • frekwencja (systematyczne uczestnictwo w zajęciach)
  • przygotowanie do lekcji (przynoszenie Biblii i zeszytu, odrabianie zadań domowych z rodzicami)
  • znajomość poznawanych zagadnień, prawd, wartości i wersetów  biblijnych
  • zaangażowanie i aktywność uczniów na zajęciach i w życiu Kościoła
  • zachowanie na zajęciach    

  Każde zgłoszone dziecko otrzymuje od nas także specjalne oświadczenie rodzica dla wychowawcy klasy dotyczące udziału w zajęciach z religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym. Treść oświadczenia jest zgodna z wymaganiami Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

  Nie lubimy stawiać ocen. Wolimy z naszymi dziećmi rozmawiać i zwyczajnie być, ale prowadząc Pozaszkolny Punkt Katechetyczny ,jesteśmy zobligowani do prowadzenia go zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wystawianie ocen to jeden z wymogów ministerialnych.   Dyrektor Szkoły Niedzielnej

  Ania Sadowska

  T: 502 661 841

  @: