• napis

 • Menu

  Szkoła niedzielna


  ZADANIA RODZINNE:
  Najbliższe lekcje do pobrania: #7 Różnorodność – dzieci z klas 0-6 (marzec)

  Poprzednie lekcje: 
  #6 Służenie – dzieci z klas 0-6 (luty)
  #5 Opanowanie – dzieci z klas 0-6 (styczeń)
  #4 Współczucie – dzieci z klas 0-6 (grudzień)
  #3 Współpraca – dzieci z klas 0-6 (listopad)
  #2 Inicjatywa – dzieci z klas 0-6 (październik)
  #1 Zadowolenie – dzieci z klas 0-6 (wrzesień)


  Szkoła Niedzielna, przez niektórych pieszczotliwie zwana „Szkółką”, w Społeczności Chrześcijańskiej „Puławska” to niesamowite miejsce i czas, w którym wypełniamy jeden z podstawowych nakazów Jezusa Chrystusa :

  „Idźcie, więc i nauczajcie  wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego.

  Uczcie je zachowywać wszystko, co przykazałem” (Mat.28,19)

  Biblijna zasada jest prosta: każde pokolenie odpowiada za przekazanie wiary następnemu pokoleniu. To znaczy, że główna odpowiedzialność spoczywa na rodzicach, a rolą Kościoła jest wspieranie rodziców w tym wyzwaniu. Dlatego tworzymy  przestrzeń, w której dzieci i rodzice oraz wolontariusze zaangażowani w nauczanie szkoły niedzielnej i przedstawienia na Nabożeństwach Rodzinnych razem uczą się o Bogu.

  Nasza Szkoła Niedzielna  to miejsce, gdzie dzieci w swoich grupach wiekowych, pod okiem doświadczonych nauczycieli, odkrywają fascynujący świat historii biblijnych i co miesiąc uczą się nowej wartości. Szkoła Niedzielna to miejsce nauki, zabawy i szalonych aktywności, gdzie nikt nie może się nudzić ! 

  Celem Szkoły Niedzielnej jest:

  • przedstawienie, dzieciom i młodzieży uczestniczącej w zajęciach, Dobrej Nowiny na podstawie nauk płynących z Pisma Świętego
  • pomoc w rozwoju i pogłębianiu relacji z Bogiem
  • propagowanie zasad pedagogiki chrześcijańskiej

   

  Cele Szkoły Niedzielnej realizuje my poprzez:

  • organizowanie działań integrujących dzieci, rodziców i nauczycieli

  • organizowanie spotkań i szkoleń dla nauczycieli i rodziców

  • co niedzielne lekcje w ramach Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego. Dzieci podzielone są na  grupy wiekowe, w których prowadzone są  zajęcia dostosowane do odpowiedniego  etapu rozwoju emocjonalnego i poznawczego

  • angażowanie dzieci w działalność kościoła , poprzez uroczystości okolicznościowe, np. przedstawienia bożonarodzeniowe

    

  Nasi nauczyciele:

  To grupa wspaniałych i oddanych ludzi, z niezwykłym poświęceniem realizująca Wielki Nakaz Misyjny Chrystusa. Nauczyciele naszej Szkoły Niedzielnej myślą o swoich „szkółkowych dzieciach”, modlą się o nie, dbają o ich rozwój i wzrost duchowy, wspierają rodziców w wychowaniu.

  Pragniemy, aby każdy rodzic, zostawiający swoje dziecko pod opieką wspaniałych i oddanych nauczycieli, miał pewność, że dzieci otrzymają rzetelną wiedzę i solidną porcję miłości! Chcemy, aby każde spotkanie w niedzielnej klasie, wypełniło naszych podopiecznych Bożą obecnością i wzmocniło na cały tydzień. 

  Zajęcia dla dzieci prowadzone są w różnych grupach wiekowych na obu nabożeństwach.

  Nabożeństwo godz. 10:00

  Grupa 1.1:   przedszkolaki

  Grupa 1.2:   zerówka i II klasa SP

  Grupa 1.3:   III i IV klasa SP

  Grupa 1.4:   V klasa SP

  Grupa 1.5:   VI klasa SP

  Nabożeństwo godz. 12:00

  Grupa 2.1:   przeszkole – III klasa SP

  Grupa 2.2:   IV – VI klasa SP

   

  Dzięki temu chcemy wspierać rozwój zdrowych chrześcijańskich rodzin, które nie tylko efektywnie będą przekazywać ewangelię następnemu pokoleniu, ale też zarażą swoją pasją inne rodziny.

  Jak mówi stare przysłowie: „Jeśli myślisz rok na przód, zasadź ryż. Jeśli myślisz dziesięć lat na przód, posadź drzewo. Jeśli myślisz sto lat naprzód… UCZ LUDZI”.  

   

  Punkt Katechetyczny

  Nasza Szkoła Niedzielna działa w ramach Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego. Działalność Punktu Katechetycznego oparta jest o przepisy oświatowe (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Każde dziecko szkolne uczestniczące na zajęcia Szkoły Niedzielnej ma możliwość otrzymania oceny semestralnej i końcowo rocznej. W związku z wymaganiami systemu oświaty wprowadziliśmy kryteria oceniania, co umożliwi nam na koniec roku szkolnego wystawienie dzieciom świadectw z oceną  z religii.

   Kryteria oceniania:

  • frekwencja (systematyczne uczestnictwo w zajęciach)                
  • przygotowanie do lekcji (przynoszenie Biblii i zeszytu, odrabianie zadań domowych z rodzicami)              
  • znajomość poznawanych zagadnień, prawd, wartości i wersetów  biblijnych        
  • zaangażowanie i aktywność uczniów na zajęciach i w życiu Kościoła
  • zachowanie na zajęciach     

  Każde zgłoszone dziecko otrzymuje od nas także specjalne oświadczenie rodzica dla wychowawcy klasy dotyczące udziału w zajęciach z religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym. Treść oświadczenia jest zgodna z wymaganiami Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. 

  Nie lubimy stawiać ocen. Wolimy z naszymi dziećmi rozmawiać i zwyczajnie być, ale prowadząc Pozaszkolny Punkt Katechetyczny ,jesteśmy zobligowani do prowadzenia go zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wystawianie ocen to jeden z wymogów ministerialnych.     

   

  Dyrektor Szkoły Niedzielnej

  Ania Sadowska

  T: 502 661 841

  @: